Girişimcilik ve Yenilikçilik Merkezi hakkında

Finans Yönetimi ve Yatırım Analizi Eğitimi

Merhaba!

Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sunulan Finans Yönetimi ve Yatırım Analizi Eğitimi 4 hafta ve her hafta 2'şer saatlik online oturumlar halinde gerçekleştirilecek bir programdır. Toplam 8 oturum sürecek eğitimlerin her oturumunda 2 konu işlenecek, toplam 16 farklı Finans Konusu vaka çalışmaları ve örneklerle detaylandırılacaktır. Eğitim sonunda devam ve başarı şartlarını sağlayan katılımcılara 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleşecek törenle sertifikaları takdim edilecektir.

Kariyerinde yöneticilik hedefleyen, önünde üst düzey yöneticilik kariyer yolu olan veya kendi firmasını yönetmenin hayalini kuran herkesi eğitimimie bekliyoruz!

Program Hakkında

Program, katılımcılara kurumsal finansal kararlar verme konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Program, mühendislik ekonomisi, yatırım analizi ve yönetim finansı olmak üzere üç ana konuyu kapsar. Katılımcılar, para zaman değeri, nakit akışı analizi, maliyet tahmini, net bugünkü değer (NPV), iç getiri oranı (IRR), varlık tahsisi, çeşitlendirme, finansal tablolar, bütçeleme, sermaye yapısı kararları gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Vaka çalışmaları ve pratik egzersizler aracılığıyla katılımcılar, finans ve yatırım yönetimi konusunda sağlam bir temel geliştirerek organizasyonlarına etkili bir şekilde katkıda bulunabilecek ve finansal karar süreçlerini güvenle yönlendirebileceklerdir.

Kimler Katılmalı?

Programın hedef kitlesi, mühendislik, proje yönetimi, pazarlama, insan kaynakları gibi farklı disiplinlerde çalışan ve finansal konularda bilgi ve beceri kazanmak isteyen profesyonellerdir. Programın öğrenme hedefleri arasında, zaman değeri, nakit akışı analizi, yatırım değerlendirmesi, finansal tabloların anlaşılması, bütçeleme becerilerinin geliştirilmesi, sermaye yapısı kararlarına hakim olma ve risk yönetimi gibi konularda yetkinlik kazandırmak yer almaktadır. Katılımcılar, finansal verileri yorumlama, karar verme süreçlerinde finansal analiz yapabilme ve yatırım kararlarına ilişkin stratejiler geliştirme konularında güçleneceklerdir.

Başarı Sertifikası

- Sertifika almaya hak kazanabilmek için %70 DEVAM ve %70 SINAV başarı şartı aranmaktadır.

- Sınav çoktan seçmeli test şeklinde online yapılacaktır.

- Başarılı katılımcılara 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Galatasaray Üniversitesi’nde yapılacak törenle sertifikaları takdim edilecektir.

Ön Başvuru ve Kayıt

- Ön başvuru için aşağıdaki linkte bulunan formu doldurunuz.

- Eğitim bilgileri ve ücret bilgisi e-posta adresinize gönderilecektir.

Program Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Murat Levent Demircan

ldemircan@gsu.edu.tr

Whatsapp: 05415505504

Ders Programı

Ders 01 : Mühendislik Ekonomisine Giriş

4 Eylül 2023 Pazartesi 20:00/21:00

- Mühendislik ekonomisinin tanımı ve kapsamı.

- Paranın zaman değeri ve karar vermedeki önemi.

- Mühendislik ekonomisinin diğer disiplinlerle karşılaştırılması.

Öğrenim Hedefleri:

- Mühendislik ekonomisinin temel kavram ve prensiplerini anlamak.

- Proje değerlendirmesi ve seçiminde mühendislik ekonomisinin rolünü tanımlamak.

- Mühendislik ekonomisini geleneksel ekonomiden ayırt etmek.

Ders 02 : Maliyet Kavramları ve Analizi

4 Eylül 2023 Pazartesi 21:00/22:00

- Doğrudan ve dolaylı maliyetler.

- Sabit, değişken ve yarı değişken maliyetler.

- Maliyet tahmini yöntemleri: tarihsel veriler, uzman görüşü ve parametrik tahmin

Öğrenim Hedefleri:

- Çeşitli maliyet sınıflandırmalarını tanımlama ve ayırt etme.

- Farklı teknikleri kullanarak maliyet tahmini ve analizi yapma.

- Mühendislik projelerini değerlendirmek için maliyet kavramlarını uygulama.

Ders 03 : Mühendislik Projelerini Değerlendirme: Nakit Akışı Analizi

6 Eylül 2023 Çarşamba 20:00/21:00

- Nakit akış diyagramları ve zaman aralıkları.

- Net nakit akışı ve artımsal nakit akışı.

- Nakit akışı analizi teknikleri: bugünkü değer, gelecekteki değer ve yıllık değer yöntemleri.

Öğrenim Hedefleri:

- Nakit akış diyagramlarını ve bileşenlerini anlama.

- Net nakit akışı ve artımsal nakit akışı gibi nakit akışı ölçümlerini hesaplama ve yorumlama.

- Nakit akışı analizi tekniklerini kullanarak proje karlılığını değerlendirme.

Ders 04 : Mühendislik Projelerini Değerlendirme: Paranın Zaman Değeri

6 Eylül 2023 Çarşamba 21:00/22:00

- Bileşik faiz ve bileşik tutar hesaplamaları.

- İndirgeme ve bugünkü değer hesaplamaları.

- Zaman içindeki nakit akışlarının eşdeğerliği.

Öğrenim Hedefleri:

- Bugünkü değer, gelecekteki değer ve eşit düzeyli yıllık değeri hesaplama.

- Zaman değeri hesaplamalarında faiz oranları ve indirgeme faktörlerini kullanma.

- Farklı zaman değeri yöntemlerini karşılaştırma.

Ders 05 : Mühendislik Projelerini Değerlendirme: İç Verim Oranı Analizi

11 Eylül 2023 Pazartesi 20:00/21:00

- İç verim oranının, deneme-yanılma yöntemi veya yazılım araçlarıyla hesaplanması.

- Yatırım getirisi hesaplama ve yorumlama.

- İVO'yu asgari kabul edilebilir getiri oranıyla karşılaştırma.

Öğrenim Hedefleri:

- İç verim oranı (İVO) ve yatırım getirisi (YG) hesaplama ve yorumlama.

- İç verim oranı analizinin avantajları ve sınırlamaları.

- İç verim oranı analizini diğer değerlendirme yöntemleriyle karşılaştırma.

Ders 06 : Yenileme Analizi ve Ekipman Ömrü Maliyetleri

11 Eylül 2023 Pazartesi 21:00/22:00

- Ekipman yenileme kararını etkileyen faktörler: fiziksel bozulma, işlevsel eskime ve ekonomik faktörler.

- Yenileme analizi teknikleri: maliyet temelli analiz, bugünkü değer ve eşdeğer yıllık maliyet yöntemleri.

- Ömür boyu maliyet analizi: edinme maliyetleri, işletme maliyetleri ve bakım maliyetleri.

Öğrenim Hedefleri:

- Ekipman değiştirme kavramını ve etkileyen faktörleri anlama.

- Maliyet temelli analiz kullanarak optimal yenileme dönemini hesaplama.

- Ekipman ömrü maliyetlerini, edinme, işletme ve bakım maliyetleri olarak değerlendirme.

Ders 07 : Enflasyon ve Fiyat Değişiklikleri

13 Eylül 2023 Çarşamba 20:00/21:00

- Enflasyonun tanımı ve etkileri.

- Farklı enflasyon endeksleri ve fiyat değişikliklerinin hesaplanması.

- Enflasyon ayarlamaları: sürekli ve kesikli enflasyon oranları.

Öğrenim Hedefleri:

- Enflasyonun kavramını ve zaman içindeki paranın değeri üzerindeki etkilerini anlama.

- Enflasyon endeksleri ve fiyat düzeyi değişiklikleri kullanarak nakit akışlarını enflasyona göre ayarlama.

- Enflasyonun projelerin değerlendirilmesi ve karar verme süreçlerindeki etkilerini değerlendirme.

Ders 08 : Amortisman Kavramı

13 Eylül 2023 Çarşamba 21:00/22:00

- Amortismana Giriş: Tanım, önem ve finansal raporlamadaki rolü.

- Amortisman Yöntemleri: Düzgün, azalan bakiye, üretim birimi ve diğer yöntemler.

- Maddi Olmayan Varlıkların Amortismanı: Patentler, telif hakları ve itibar gibi maddi olmayan varlıklar ve amortismanlarının genel bir bakışı.

Öğrenme Hedefleri:

- Amortisman kavramını anlamak ve finansal raporlamadaki önemini kavramak.

- Düzgün doğrusal, azalan bakiye, üretim birimi gibi farklı amortisman yöntemlerini belirlemek ve uygulamak.

- Patentler, telif hakları ve itibar dahil olmak üzere maddi olmayan varlıkların amortisman kavramını ve uygulamasını anlamak.

Ders 09 : Sermaye Bütçelemesi ve Risk Analizi

18 Eylül 2023 Pazartesi 20:00/21:00

- Sermaye bütçelemesi teknikleri: net bugünkü değer, iç verim oranı, geri dönüş süresi.

- Risk analizi yöntemleri: hassasiyet analizi, senaryo analizi, Monte Carlo simülasyonu.

- Proje risklerini tanımlama ve risk yönetimi stratejileri.

Öğrenim Hedefleri:

- Sermaye bütçelemesi sürecini anlama ve proje seçimi için değerlendirme yöntemlerini uygulama.

- Risk analizi tekniklerini kullanarak projelerin riskli doğasını değerlendirme.

- Risk ve belirsizliği yönetmek için stratejiler geliştirme.

Ders 10 : Çoklu Proje Analizi ve Portföy Yönetimi

18 Eylül 2023 Pazartesi 21:00/22:00

- Çoklu proje analizi yöntemleri: karşılaştırmalı analiz, farklı ağırlıkların uygulanması, sınırlı kaynakların optimizasyonu.

- Portföy yönetimi stratejileri: riskin çeşitlendirilmesi, stratejik hedeflere uyumlu proje seçimi.

- Portföy performansının değerlendirilmesi: maliyet-fayda analizi, risk getiri analizi, dengeleme yaklaşımları.

Öğrenim Hedefleri:

- Çoklu projelerin analizini ve optimize edilmesini sağlayan karar verme yöntemlerini kullanma.

- Proje portföy yönetimi ve riskin çeşitlendirilmesinin önemini anlama.

- Projelerin portföydeki rolünü ve performanslarını değerlendirme.

Ders 11 : Yatırım Analizine Giriş

20 Eylül 2023 Çarşamba 20:00/21:00

- Yatırım analizine giriş ve finansal kararlardaki rolü.

- Yatırım türleri: hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, gayrimenkul vb.

- Risk ve getiri: ilişkisi, ölçümü ve tercihleri.

Öğrenme Hedefleri:

- Finansal karar verme sürecinde yatırım analizinin önemini anlamak.

- Farklı yatırım araçlarını ve özelliklerini tanımlama.

- Yatırım analizinde risk ve getiri kavramlarını öğrenme.

Ders 12 : Finansal Piyasalar ve Varlık Değerlemesi

20 Eylül 2023 Çarşamba 21:00/22:00

- Etkin piyasa hipotezi ve piyasa verimliliği. Varlık fiyatlandırma modelleri: SVM ve Arbitraj Fiyatlama Teorisi (AFT).

- Hisse senetlerinin değerlemesi: temettü indirgeme modeli, fiyat-kazanç oranı ve serbest nakit akışı değerlemesi.

- Tahvillerin değerlemesi: vadeye kadar getiri, çağrıya kadar getiri ve tahvil fiyatlaması ilişkileri.

Öğrenme Hedefleri:

- Finansal piyasaların yapısını ve işleyişini anlamak.

- Sermaye varlıkları fiyatlandırma modelleri, örneğin Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli (SVM) gibi, uygulama.

- Hisse senetleri ve tahvillerin değerlemesi için teknikler öğrenme.

Ders 13 : Risk Değerlendirmesi ve Yatırım Değerlemesi

25 Eylül 2023 Pazartesi 20:00/21:00

- Risk faktörlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması.

- Risk ölçme yöntemleri: standart sapma, varyans, beta katsayısı ve CAPM (sermaye varlık fiyatlandırma modeli).

- Yatırım projelerinin değerlemesi: Net Bugünkü Değer (NPV), İç Verim Oranı (IRR) ve Geri Ödeme Süresi (PB).

Öğrenme Hedefleri:

- Risk faktörlerini tanımlama ve değerlendirme.

- Riski ölçme yöntemlerini öğrenme ve uygulama.

- Yatırım projelerinin değerini hesaplama ve karar verme sürecinde kullanma.

Ders 14 : Alternatif Yatırım Araçları ve Stratejileri

25 Eylül 2023 Pazartesi 21:00/22:00

= Risk sermayesi ve özel sermaye fonları: girişim sermayesi yatırımları, portföy oluşturma ve çıkış stratejileri.

= Emtia yatırımları: emtia piyasası, spot ve vadeli işlemler, risk yönetimi ve getiri potansiyeli.

= Diğer alternatif yatırım araçları: sanat eserleri, kıymetli metaller, kripto para birimleri ve diğer yeni yatırım fırsatları.

Öğrenme Hedefleri:

= Alternatif yatırım araçlarını tanıma ve özelliklerini anlama.

= Risk ve getiri potansiyeli yüksek olan alternatif yatırımları değerlendirme.

= Alternatif yatırım stratejilerini analiz etme.

Ders 15 : Yönetim Finansına Giriş

27 Eylül 2023 Çarşamba 20:00/21:00

= Yönetim finansına giriş ve önemi.

= Finansal tabloların genel bir bakışı: bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu.

= Paranın zaman değeri kavramına giriş ve finansal karar alma süreçlerindeki uygulamaları.

Öğrenme Hedefleri:

= Organizasyonel karar alma süreçlerinde yönetim finansının rolünü anlama.

= Temel finansal tabloları ve amaçlarını tanımlama.

= Paranın zaman değeri kavramını anlama ve finansal karar alma süreçlerindeki önemini açıklama.

Ders 16 : Finansal Tablo Analizi

27 Eylül 2023 Çarşamba 21:00/22:00

= Bilanço okuma ve anlama.

= Gelir tablosunu okuma ve yorumlama.

= Finansal oran analizi: likidite oranları, karlılık oranları, özsermaye oranları ve verimlilik oranları.

Öğrenme Hedefleri:

= Finansal tabloları yaygın olarak kullanılan finansal oranlarla yorumlama ve analiz etme.

= Bir şirketin likidite, özsermaye, karlılık ve verimlilik durumunu finansal tablolara dayanarak değerlendirme.

= Finansal tablo analizi yoluyla olası finansal riskleri ve fırsatları belirleme.