Merkez Hakkında kapak görseli

Merkez Hakkında

GSU INNOVE Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, girişimcilik kültürünü yaymak; yenilikçilik, yaratıcılık ve teknolojiye dayalı girişimler kurmaları için toplumu, iş profesyonellerini, girişimcileri, GSÜ öğrencilerini ve akademisyenlerini kısaca tüm Galatasaray Üniversitesi paydaşlarını cesaretlendirmek, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve girişimlerinin başarılı olması için gerekli bağlantıları sağlamak; bunları gerçekleştirirken bir yandan girişimcilik ve inovasyon konularında bilginin sınırlarını geliştirecek araştırmalar yapmak için kurulmuştur.

Girişiminize destek sağlamak veya eğitimlere katılmak için web sitemizi keşfetmeye devam edin. Web sitemizde bulacağınız ilgili linklerden başvurularınızı yapabilirsiniz.